Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne - Burze

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Zespół w Poznaniu wydało ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia dla województwa łódzkiego.

Więcej


  • 19 lipca 2018

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łęczycy ostrzega o zagrożeniu upraw jabłoni owocówką jabłkóweczką. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki jabłkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Więcej


  • 15 lipca 2018

Zmiana Studium Gminy Grabów

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Więcej


  • 13 lipca 2018

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00