Aktualności

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń !!!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa 09 stycznia 2020r. do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

Zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (IWA)

Więcej


 • 7 stycznia 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020

Wójt Gminy Grabów zachęca stowarzyszenie z terenu Gminy Grabów do składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego objętego PROW na lata 2014-2020.

Istnieje możliwość aplikowania o granty o wartości od 5000 zł do 33000 zł. Brak wkładu własnego. Szczegółowe informacje: http://www.lgd-ziemialeczycka.pl/index.php/articles/index/30,nabory-2019.html ogłoszenie nr 1/2019.

Więcej


 • 3 stycznia 2020

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów w 2019 r.”

Gmina Grabów w 2019 roku zrealizowała zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów w 2019 r.”       
Całkowity koszt zadania: 32 760,29 zł. brutto.   
Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 24 681,60 zł. netto.   
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Więcej


 • 31 grudnia 2019

Więcej


 • 21 grudnia 2019

INFORMACJA

Więcej


 • 18 grudnia 2019


UWAGA OBOWIĄZEK SEGREGACJI DLA WSZYSTKICH!

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, od 6 września 2019r. stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Jej brak lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu będą skutkowały odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

 • złożyć w tutejszym Urzędzie deklarację z uwzględnieniem segregacji odpadów,
 • zapoznać się z harmonogramem wywozu odpadów segregowanych
 • podjąć trud segregacji w trosce o czyste środowisko i swoje finanse.

WSZYSTKIE OSOBY MAJĄCE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĘ NA ODPADY NIESEGREGOWANE, PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY GRABÓW CELEM ZMIANY DEKLARACJI NA SEGREGOWANE!!

Więcej


 • 3 grudnia 2019

Bezpłatna mammografia

Bezpłatna mammografia w technologii cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania

Więcej


 • 30 listopada 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabów

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Więcej


 • 29 listopada 2019

Realizacja zadania pn.: „Gdzie kucharek sześć, tam będzie co zjeść” – remont i wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Chorkach dobiegła końca.

Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W pierwszym etapie prac  odświeżono pomieszczenia świetlicy. Następnie uporządkowano teren wokół świetlicy. Mieszkańcy wyrównali teren wokół świetlicy. W ramach realizacji zadania dokonano również adaptacji pomieszczenia socjalnego.

Więcej


 • 12 listopada 2019

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00