Aktualności

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 29 czerwca 2019 roku na Stadionie LKS Victoria Grabów  odbędą się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze  jednostek OSP z terenu gminy Grabów, na które serdecznie zaprasza Wójt Gminy Grabów wraz z Zarządem Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabowie.

Początek zawodów godz. 1000

Więcej


  • 19 czerwca 2019

Uwaga! Uprawy zagrożone zarazą ziemniaka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Łęczyca ostrzega, iż zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Więcej


  • 18 czerwca 2019

Uwaga! Zagrożenie upraw cebuli mączniakiem rzekomym

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział Łęczyca, ostrzega o pojawieniu się  na plantacjach cebuli obecności pierwszych objawów mączniaka rzekomego w postaci białoszarego nalotu na liściach cebuli.
Decyzję o terminie rozpoczęcia zwalczania mączniaka rzekomego na cebuli należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji i stwierdzeniu obecności objawów grzyba lub profilaktycznie w przypadku wystąpienia warunków sprzyjających rozwojowi mączniaka rzekomego - przelotne opady, ciepłe i wilgotne noce.

Więcej


  • 14 czerwca 2019

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY GRABÓW OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Grabów.

Przyczepa asenizacyjna typ-model P-pa, rok produkcji 1993.

Przetarg odbędzie się  w dniu 5 lipca 2019r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21 99 -150 Grabów.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 697 206 007

Więcej


  • 13 czerwca 2019

!!! APEL O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY !!!

Wójt Gminy Grabów zwraca się z prośbą o racjonalne  i oszczędne gospodarowanie wodą i wykorzystanie jej tylko do celów socjalno-bytowych.
Panująca susza i upały zwiększyły zapotrzebowanie na wodę, a podlewanie ogródków czy napełnianie basenów drastycznie zmniejsza zapasy wody powodując spadek ciśnienia w sieci wodociągowej

Więcej


  • 13 czerwca 2019

Uwaga! Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Łęczyca ostrzega o zagrożeniu upraw przez wystąpienie stonki ziemniaczanej. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Więcej


  • 12 czerwca 2019

Więcej


  • 10 czerwca 2019

Uroczyste otwarcie MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO w Kadzidłowej

W dniu 6 czerwca 2019 r., na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej, miało miejsce wydarzenie bez precedensu na terenie Gminy Grabów. Odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w Gminie Grabów, a drugiego w powiecie łęczyckim MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO.

Więcej


  • 7 czerwca 2019

XXII Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

Instytut Ogrodnictwa serdecznie zaprasza Państwa do udziału w XXII Dniu Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach 26 czerwca 2019 roku.

Więcej


  • 6 czerwca 2019

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Kandydatów na ławników, Radzie Gminy, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Więcej


  • 6 czerwca 2019

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00