Aktualności

UWAGA OBOWIĄZEK SEGREGACJI DLA WSZYSTKICH!

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, od 6 września 2019r. stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Jej brak lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu będą skutkowały odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

 • złożyć w tutejszym Urzędzie deklarację z uwzględnieniem segregacji odpadów,
 • zapoznać się z harmonogramem wywozu odpadów segregowanych
 • podjąć trud segregacji w trosce o czyste środowisko i swoje finanse.

WSZYSTKIE OSOBY MAJĄCE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĘ NA ODPADY NIESEGREGOWANE, PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY GRABÓW CELEM ZMIANY DEKLARACJI NA SEGREGOWANE!!

Więcej


 • 3 grudnia 2019

Bezpłatna mammografia

Bezpłatna mammografia w technologii cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania

Więcej


 • 30 listopada 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabów

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Więcej


 • 29 listopada 2019

Realizacja zadania pn.: „Gdzie kucharek sześć, tam będzie co zjeść” – remont i wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Chorkach dobiegła końca.

Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W pierwszym etapie prac  odświeżono pomieszczenia świetlicy. Następnie uporządkowano teren wokół świetlicy. Mieszkańcy wyrównali teren wokół świetlicy. W ramach realizacji zadania dokonano również adaptacji pomieszczenia socjalnego.

Więcej


 • 12 listopada 2019

Realizacja zadania pn.: „Pierwsze koty za płoty-nowe ogrodzenie zrobi wrażenie” – wymiana ogrodzenia przy wejściu do Szkoły Podstawowej im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej dobiegła końca.

Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W pierwszym etapie prac dokonano demontażu starego, betonowego ogrodzenia. W prace te  zaangażowali się zarówno mieszkańcy sołectwa, jak i rodzice uczniów uczęszczających do SP Kadzidłowa.

Więcej


 • 8 listopada 2019

Więcej


 • 8 listopada 2019

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informuję, że Gmina Grabów będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań  typu Big Bag.

Więcej


 • 8 listopada 2019

Ogólnopolska akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców"

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. "Dzieci uczą rodziców". Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji "Dzieci uczą rodziców".

Więcej


 • 7 listopada 2019

Wystawa z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 06.11.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łęczycy została otwarta wystawa z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Otwarcia wystawy pod nazwą,,11 LISTOPADA - DROGA POLSKI DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” dokonał Pan Janusz Mielczarek Starosta Łęczycki wraz z kierownictwem Starostwa.

Więcej


 • 7 listopada 2019

Zaproszenie na szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka" zaprasza na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych grantobiorców, beneficjentów chcących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą oraz dla m.in. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej


 • 4 listopada 2019

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00