Aktualności

NIE KUPUJ – ADOPTUJ !

Zachęcamy do adopcji psów i szczeniaczków znajdujących się w naszym schronisku.

Więcej informacji:
Schronisko - tel. 24-356-05-42.

Urząd Gminy w Grabowie tel. 63 -273-41-71.

Więcej


  • 15 listopada 2018

Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku w wyniku działania gradu.

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc.

Więcej


  • 13 listopada 2018

Rekrutacja do projektu "Droga do biznesu"

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Droga do Biznesu” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn) bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych (DEGURBA 3), poprzez udzielenie wsparcia w zakresie samozatrudnienia, w okresie 01.09.2018 r. - 30.04.2020 r.

 

Więcej


  • 8 listopada 2018

Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 23 sierpnia 2018 roku Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Grabów informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 23 sierpnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Więcej


  • 7 listopada 2018

Zaproszenie na Warsztaty z pomysłem.

Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Grabowie zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-15 lat na "Warsztaty z pomysłem". Warsztaty odbywają się we wtorki i są bezpłatne. Zapisy pod numerem telefonu 63 2734105 lub osobiście w siedzibie GCKB w Grabowie. 

Więcej


  • 26 października 2018

Zaproszenie do projektu "Akademia aktywności zawodowej"

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych zaprasza osoby młode z terenu województwa łódzkiego w wieku 21-29 lat, nieaktywne zawodowo (osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo) - Młodzież NEET, do udziału w projekcie "Akademia aktywności zawodowej". Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej


  • 23 października 2018

Ostrzeżenie meteorologiczne

Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h. 

Więcej


  • 23 października 2018

PomocToMoc - społeczna inicjatywa PZU oraz OSP Sławęcin

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławęcinie planuje doposażenie dziecięcej i młodzieżowej drużyny pożarniczej w niezbędny sprzęt szkoleniowy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Wniosek został złożony w ramach inicjatywy społecznej PZU PomocToMoc.  Mieszkańcy gminy Grabów mogą zapoznać się z projektem oraz wesprzeć go na stronie PZU. 

Więcej


  • 12 października 2018

Projekt "Mój świat bez przemocy"

Przemoc rówieśnicza to nie tylko przemoc fizyczna. To także nękanie, wyśmiewanie, alienowanie, ośmieszanie w internecie, szantaż, znęcanie się emocjonalne. Przejawów przemocy rówieśniczej jest bardzo wiele, czasem nazywają się subtelnie jak np. odrzucenie z grupy rówieśniczej, a czasem nastolatek wraca do domu pobity. Jeżeli Twoje dziecko doświadczyło przemocy rówieśniczej zgłoś się do Centrum Służby Rodzinie.

Więcej


  • 11 października 2018


Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00