Aktualności

Konkurs "Edukacja ekologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016 "

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016"

W konkursie nie mogą brać udziału: państwowe jednostki budżetowe oraz  osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W ramach konkursu nie będą rozpatrywane projekty na realizację szkolnych i przedszkolnych programów edukacji ekologicznej.

Wnioski można składać do dnia 26 lutego 2016 r. Informacje o konkursie po kliknięciu TUTAJ

Więcej


  • 5 lutego 2016

Konkurs dla uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?"

Fundacja Schumana zaprasza uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?". Nagrodami dla laureatów w XIX edycji są indeksy szkół wyższych.

Informacje o konkursie 

Więcej


  • 3 lutego 2016

Program dla osób fizycznych na modernizację źródeł ciepła

Osoby fizyczne mieszkające na terenie województwa łódzkiego mogą skorzystać z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zainteresowani mogą ubiegać się o środki w „Programie dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

Nabór wniosków prowadzony jest przez banki w trybie ciągłym, do 30 września 2016 roku. Osoby fizyczne w ramach tego programu mogą otrzymać dotacje do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej jednak niż 10 000 zł. Kredyt udzielany jest maksymalnie na 5 lat.

Więcej informacji o programie 

Więcej


  • 2 lutego 2016

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny mróz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla wójewództwa łódzkiego dot. silnego mrozu.

Więcej


  • 22 stycznia 2016

Dotacja Zarządu Województwa Łódzkiego na ochronę zabytków

Do 1 lutego 2016 r. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
 

Więcej


  • 15 stycznia 2016

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Grabów w Łęczycy

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ) władze powiatu łęczyckiego informują, iż na terenie powiatu powstały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które zlokalizowane zostały w siedzibie Zespołu Placówek  Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 13 w pokoju nr 112. Informacje o możliwości uzyskania bezpłatnych porad prawnych dostępne są pod numerem telefonu 885-10-60-60. 

Więcej


  • 8 stycznia 2016

Urząd Gminy w Grabowie informuje

Urząd Gminy w Grabowie informuje, że z dniem 31.12.2015 roku został zlikwidowany Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie. W jego miejsce został utworzony Referat ds. gospodarki komunalnej.

W związku z powyższym informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 roku wszystkich wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Grabowie, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów.

Numer rachunku 11 8539 0001 0000 0101 2006 0130 lub w kasie Urzędu.

Więcej


  • 7 stycznia 2016

Środa z Funduszami dla ochrony środowiska

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu „Środa z Funduszami”. Tym razem spotkanie dotyczyć będzie tematyki ochrony środowiska.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 13 stycznia 2016 r. w Kutnie

Więcej


  • 29 grudnia 2015

Podsumowanie działalności DDP Senior WIGOR w Grabowie

Dzienny Dom Pobytu Senior WIGOR w Grabowie funkcjonuje od 2 listopada 2015 r. Jest to placówka skierowana do osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Seniorzy przychodzą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -17.00. Podczas pobytu mogą skorzystać z bogatej i bezpłatnej oferty jaką dysponuje placówka.

Więcej


  • 20 grudnia 2015

Harmonogram akcji krwiodawstwa organizowanych przez RCKiK w Łodzi

Harmonogram akcji krwiodawstwa organizowanych przez Regionalane Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi organizowanych na terenie Starej Sobótki

Więcej


  • 15 grudnia 2015

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00