Aktualności

Dotacja Zarządu Województwa Łódzkiego na ochronę zabytków

Do 1 lutego 2016 r. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
 

Więcej


  • 15 stycznia 2016

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Grabów w Łęczycy

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ) władze powiatu łęczyckiego informują, iż na terenie powiatu powstały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które zlokalizowane zostały w siedzibie Zespołu Placówek  Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 13 w pokoju nr 112. Informacje o możliwości uzyskania bezpłatnych porad prawnych dostępne są pod numerem telefonu 885-10-60-60. 

Więcej


  • 8 stycznia 2016

Urząd Gminy w Grabowie informuje

Urząd Gminy w Grabowie informuje, że z dniem 31.12.2015 roku został zlikwidowany Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie. W jego miejsce został utworzony Referat ds. gospodarki komunalnej.

W związku z powyższym informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 roku wszystkich wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Grabowie, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów.

Numer rachunku 11 8539 0001 0000 0101 2006 0130 lub w kasie Urzędu.

Więcej


  • 7 stycznia 2016

Środa z Funduszami dla ochrony środowiska

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu „Środa z Funduszami”. Tym razem spotkanie dotyczyć będzie tematyki ochrony środowiska.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 13 stycznia 2016 r. w Kutnie

Więcej


  • 29 grudnia 2015

Podsumowanie działalności DDP Senior WIGOR w Grabowie

Dzienny Dom Pobytu Senior WIGOR w Grabowie funkcjonuje od 2 listopada 2015 r. Jest to placówka skierowana do osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Seniorzy przychodzą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -17.00. Podczas pobytu mogą skorzystać z bogatej i bezpłatnej oferty jaką dysponuje placówka.

Więcej


  • 20 grudnia 2015

Harmonogram akcji krwiodawstwa organizowanych przez RCKiK w Łodzi

Harmonogram akcji krwiodawstwa organizowanych przez Regionalane Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi organizowanych na terenie Starej Sobótki

Więcej


  • 15 grudnia 2015

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grabów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu znajdującego się na poddaszu  budynku parterowym położonym w Grabowie przy ulicy 1 Maja 6.

Przetarg  odbędzie się  w dniu 15 stycznia 2016 r o godz. 11-ej w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21 99 -150 Grabów

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabów pokój nr 14 tel. 0-63 27-34-424.

Więcej


  • 14 grudnia 2015

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grabów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Radzyń o pow. 0,3200ha.

Przetarg odbędzie się  w dniu 15 stycznia 2016 r. godz. 10-ej w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21 99 -150 Grabów.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabów pokój nr 14 tel. 0-63 27-34-424

Więcej


  • 14 grudnia 2015

Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Łęczycka - Cele i wskaźniki

LGD ,,Ziemia Łęczycka” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, dzięki której mieszkańcy obszaru gmin: Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Miasto Łęczyca będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. 

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Grabów do zapoznania się z projektem celów i wskaźników do LSR  na lata 2016-2022. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac Grupy Roboczej. W rozwinięciu wiadomości zamieszczony został formularz, za pomocą którego można przesłać swoje ewentualne uwagi i propozycje na adres lgdleczyca@wp.pl. Na Państwa opinie pracownicy LGD czekają też w biurze LGD w Łęczycy. Termin przesyłaniauwag upływa z dniem 17 grudnia 2015 r. godzina 12:00. 

Więcej


  • 11 grudnia 2015

Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Łęczycka - Plan komunikacji do LSR na lata 2016-2022.

LGD ,,Ziemia Łęczycka” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, dzięki której mieszkańcy obszaru gmin: Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Miasto Łęczyca będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Grabów do zapoznania się z projektem: Plan komunikacji do LSR na lata 2016-2022. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac Grupy Roboczej. W rozwinięciu wiadomości zamieszczona została ankieta, za pomocą której można przesłać swoje sugestie i uwagi na adres lgdleczyca@wp.pl

Na Państwa opinie pracownicy LGD czekają również w biurze LGD w Łęczycy. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w planie komunikacji. Termin przesyłania uwag upływa z dniem 17 grudnia 2015 r. godzina 12:00. 

Więcej


  • 11 grudnia 2015

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00