Aktualności

Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Łęczycka - Cele i wskaźniki

LGD ,,Ziemia Łęczycka” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, dzięki której mieszkańcy obszaru gmin: Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Miasto Łęczyca będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. 

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Grabów do zapoznania się z projektem celów i wskaźników do LSR  na lata 2016-2022. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac Grupy Roboczej. W rozwinięciu wiadomości zamieszczony został formularz, za pomocą którego można przesłać swoje ewentualne uwagi i propozycje na adres lgdleczyca@wp.pl. Na Państwa opinie pracownicy LGD czekają też w biurze LGD w Łęczycy. Termin przesyłaniauwag upływa z dniem 17 grudnia 2015 r. godzina 12:00. 

Więcej


  • 11 grudnia 2015

Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Łęczycka - Plan komunikacji do LSR na lata 2016-2022.

LGD ,,Ziemia Łęczycka” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, dzięki której mieszkańcy obszaru gmin: Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Miasto Łęczyca będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Grabów do zapoznania się z projektem: Plan komunikacji do LSR na lata 2016-2022. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac Grupy Roboczej. W rozwinięciu wiadomości zamieszczona została ankieta, za pomocą której można przesłać swoje sugestie i uwagi na adres lgdleczyca@wp.pl

Na Państwa opinie pracownicy LGD czekają również w biurze LGD w Łęczycy. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w planie komunikacji. Termin przesyłania uwag upływa z dniem 17 grudnia 2015 r. godzina 12:00. 

Więcej


  • 11 grudnia 2015

Wyniki konsultacji społecznych - LGD Ziemia Łęczycka

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiet - konsultacji społecznych w sprawie określenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łęczyca. 

Więcej


  • 11 grudnia 2015

Bezpłatna mammografia dla pań 50-69 lat

Zachęcamy do wykonania bezpłatnych badań mammograficznych kobiety w wieku 50 – 69 lat!

Bezpłatne badania odbędą się w Grabowie, 17 grudnia 2015 r. (czwartek) przed Ochotniczą Strażą Pożarną, Pl. T. Kościuszki 18.

Więcej


  • 30 listopada 2015

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. 

Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Więcej


  • 23 listopada 2015

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia

Wykaz nieruchomości lokalowej

przeznaczonej do zbycia w trybie ustnego przetargu ograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu dla mieszkańców Gminy Grabów na działce nr 33/1 przy ulicy 1 Maja  nr 6  w Grabowie.

Więcej


  • 18 listopada 2015

Stypendium i zasiłki szkolne

Wójt Gminy Grabów informuje, iż do 10 grudnia 2015 r. przyjmowane będą wnioski na stypendium. Osoby, u których dochód w rodzinie ucznia nie przekracza 514 zł. na osobę mogą ubiegać sie o pomoc finansową.

Szczegóły w rozwinięciu

Więcej


  • 18 listopada 2015

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grabów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie przy ulicy Kochanowskiego.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 roku o godz. 10-ej w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21 99 -150 Grabów.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabów pokój nr 14 tel. 63 27-34-424.

Więcej


  • 18 listopada 2015

WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Szanowni Państwo,

                W związku z opracowywaniem LSR na lata 2016–2020 prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, która pomoże w wypracowaniu analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) na obszarze działania LGD obejmującej gminy: Łęczyca, Grabów, Daszyna, miasto Łęczyca.

Ankietę można wypełniać od 01.12.2015 do 08.12.2015

Więcej


  • 17 listopada 2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Grabów podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Więcej


  • 17 listopada 2015

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00