Aktualności

Więcej


  • 8 listopada 2019

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informuję, że Gmina Grabów będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań  typu Big Bag.

Więcej


  • 8 listopada 2019

Ogólnopolska akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców"

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. "Dzieci uczą rodziców". Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji "Dzieci uczą rodziców".

Więcej


  • 7 listopada 2019

Wystawa z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 06.11.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łęczycy została otwarta wystawa z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Otwarcia wystawy pod nazwą,,11 LISTOPADA - DROGA POLSKI DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” dokonał Pan Janusz Mielczarek Starosta Łęczycki wraz z kierownictwem Starostwa.

Więcej


  • 7 listopada 2019

Zaproszenie na szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka" zaprasza na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych grantobiorców, beneficjentów chcących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą oraz dla m.in. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej


  • 4 listopada 2019

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie Wójta Gminy Grabów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Więcej


  • 28 października 2019

Wnioski o pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. przez suszę można składać od 3 października do 15 listopada 2019 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużył do dnia 15.11.2019 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r., które objęły co najmniej 30% danej uprawy. Wnioski można składać od 3.10.2019 r. do 15.11.2019r. w Biurach Powiatowych ARiMR.

Więcej


  • 22 października 2019

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Grabów informuje, iż w związku z ćwiczeniami pn. „Powiat Łęczycki 2019” w dniu 24 października 2019 r. na terenie Gminy uruchomione zostaną ćwiczebnie syreny alarmowe jednostek OSP.


  • 21 października 2019

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy

Przypominamy, że cały czas można składać dokument do służby w Policji. Szukamy przede wszystkim osób cechujących się odpornością na stres, wysportowanych, a także ambitnych, które chcą się realizować i rozwijać. Pożądanym od kandydatów jest także chęć niesienia pomocy i służby dla społeczeństwa. W roku 2019 zaplanowano przyjęcia w następujących terminach: 7 marca 2019r., 21 maja 2019r., 16 lipca 2019r., 12 września 2019r., 7 listopada 2019r., 30 grudnia 2019r.Warto zaznaczyć, że nabór w naszym garnizonie prowadzimy do wszystkich jednostek Policji na terenie województwa łódzkiego!

Więcej


  • 20 października 2019

Dzień Edukacji Narodowej

Więcej


  • 10 października 2019

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00