Aktualności

Informacja o dniu wolnym

Zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko Głównego księgowego

ZARZĄDZENIE NR 12/2017

Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Grabowie

z dnia 25.04.2017r.

 w sprawie  naboru na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie .

Na podstawie art.6, art.11 – 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2016r. poz. 902 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1. Postanawiam ogłosić  nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie .

§ 2. Ogłoszenie o naborze  , o którym mowa na stanowisko Głównego księgowego podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie

§ 3. Termin składania dokumentów aplikacyjnych wyznaczam do dnia 08.05.2017r.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                                                                               Kierownik

                                                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie

                                                                                                                                                     Jadwiga Soja  

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00