Transmisja z Sesji Rady Gminy Grabów

Transmisja on-line

Szanowni Państwo,

Informujemy uprzejmie, iż w celu zapewnienia transparentności życia publicznego oraz powszechnego dostępu do obrad Rady Gminy Grabów, a także w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Wójcie Gminy Grabów mocą art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, sala Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego jest monitorowana przy pomocy urządzeń audio-wizyjnych (kamer), przy pomocy których prowadzona jest w czasie rzeczywistym transmisja obrad Rady Gminy Grabów (określana dalej jako „Transmisja”) oraz sporządzane są nagrania tych obrad (określane dalej jako „Nagrania”), archiwizowane oraz publikowane przez Wójta Gminy Grabów.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest po adresem: http://bip.grabow.nv.pl/pobierz/15130.html

Retransmisja Sesji Rady Gminy Grabów

Nagrania archiwalne

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00