Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury ...
Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Grabów zobowiązani są do uiszczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ,bez wezwania, w następujących terminach:...
Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania najuboższych mieszkańców gminy

Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań...

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. ...
Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskie...
Aktualne przepisy antysmogowe

Aktualne przepisy antysmogowe

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza Województwo Łódzkie Wszystkie miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zainstalowane po 1 ...
Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawaln...
Pomoc dla rolników będących w 2023 r. producentami kukurydzy

Pomoc dla rolników będących w 2023 r. producentami kukurydzy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy....
Kwalifikacja wojskowa 2024

Kwalifikacja wojskowa 2024

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. po z. 2305 z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834, 1872 ), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obr...
Akcja Masz Głos - informacja o rekrutacji

Akcja Masz Głos - informacja o rekrutacji

Od 2 do 16 lutego 2024 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzą...
Zaproszenie na wydarzenie

Zaproszenie na wydarzenie "Porozmawiajmy w Łódzkiem o biznesie"

Zapraszamy na niezwykłe spotkanie, które pomoże zgłębić tajniki skuteczniejszego prowadzenia biznesu w dzisiejszych czasach! Co czeka wszystkich zainteresowanych? Wykład "Rentowność vs. Ryzy...
WIORIN OSTRZEGA !

WIORIN OSTRZEGA !

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia
Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Informacja o wzmożonym ruchu pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi ćwiczeniami wojskowymi na terenie całego kraju.  W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólny...