Szacowanie strat w uprawach po wystąpieniu przymrozków wiosennych

Szacowanie strat w uprawach po wystąpieniu przymrozków wiosennych

Burmistrz Grabowa informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, na terenie naszej gminy, poszkodowane gospodarstwa mogą składać wni...
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia Silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia Silny wiatr

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS jest jedną z największych kampanii zwiększania świadomości o HIV/AIDS na świecie, który obchodzony jest co roku w trzecią niedzielę maja (19 m...
Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Grabów

Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań...

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. ...
Apel o ograniczenie poboru wody

Apel o ograniczenie poboru wody

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą pobieraną z gminnej sieci wodociągowej i ograniczenie podlewania upraw, trawników, ogrodów czy mycie pojazdów i maszyn. Obecni...
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego

Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) Burmistrz Grabowa przedstawia ...
Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Łęczycy

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Łęczycy

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Cent...
Ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia - Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia - Burze

INFORMACJA

INFORMACJA

​Informacja
Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji.

Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji.

Nakładem Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego ukazała się publikacja pt. „Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji", która stanowi kompendium wiedzy na temat efektywnego zarz...
Informacja o przerwie w dostawie wody

Informacja o przerwie w dostawie wody

Uprzejmie informujemy, że 30 .04.2024r. od godziny 9 30 do godziny 12 00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie miejscowości Grabów. Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodocią...