Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa
Obowiązek znakowania zwierząt wielbłądowatych

Obowiązek znakowania zwierząt wielbłądowatych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina o konieczności oznakowania zwierząt wielbłądowatych (alpaka, gwanako, lama, wielbłąd dwugarbny, wielbłąd jednogarbny, wikunia andyjska) i zgł...
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów
w 2023 roku

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy...

Gmina Grabów w 2024 roku zrealizowała zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów w 2023 roku" Całkowity koszt zadania: 118 948,07 zł. brutto. D...
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia Przymrozki

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia Przymrozki

Konkursy KRUS dla dzieci rozpoczęte!

Konkursy KRUS dla dzieci rozpoczęte!

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem, miejscem zabawy i wypoczynku. Dbajmy o to by zapewnić bezpieczne warunki przebywania, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone o...
Pomoc finansowa dla rolników, u których powstały szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem suszy w 2023 r.

Pomoc finansowa dla rolników, u których powstały szkody w uprawach...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od dnia 29.02.2024 r. do dnia 15.03.2024 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospo...
Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania najuboższych mieszkańców gminy

Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań...

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. ...
Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskie...
Aktualne przepisy antysmogowe

Aktualne przepisy antysmogowe

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza Województwo Łódzkie Wszystkie miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zainstalowane po 1 ...
Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawaln...
Pomoc dla rolników będących w 2023 r. producentami kukurydzy

Pomoc dla rolników będących w 2023 r. producentami kukurydzy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy....
Kwalifikacja wojskowa 2024

Kwalifikacja wojskowa 2024

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. po z. 2305 z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834, 1872 ), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obr...