Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania najuboższych mieszkańców gminy

Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań...

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. ...
Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskie...
Aktualne przepisy antysmogowe

Aktualne przepisy antysmogowe

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza Województwo Łódzkie Wszystkie miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zainstalowane po 1 ...
Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawaln...
Pomoc dla rolników będących w 2023 r. producentami kukurydzy

Pomoc dla rolników będących w 2023 r. producentami kukurydzy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy....
Kwalifikacja wojskowa 2024

Kwalifikacja wojskowa 2024

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. po z. 2305 z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834, 1872 ), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obr...
Akcja Masz Głos - informacja o rekrutacji

Akcja Masz Głos - informacja o rekrutacji

Od 2 do 16 lutego 2024 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzą...
Zaproszenie na wydarzenie

Zaproszenie na wydarzenie "Porozmawiajmy w Łódzkiem o biznesie"

Zapraszamy na niezwykłe spotkanie, które pomoże zgłębić tajniki skuteczniejszego prowadzenia biznesu w dzisiejszych czasach! Co czeka wszystkich zainteresowanych? Wykład "Rentowność vs. Ryzy...
WIORIN OSTRZEGA !

WIORIN OSTRZEGA !

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia
Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Informacja o wzmożonym ruchu pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi ćwiczeniami wojskowymi na terenie całego kraju.  W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólny...
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia Oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia Oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia Oblodzenie
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia Silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia Silny wiatr