Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia - Przymrozki

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia - Przymrozki

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia - Oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia - Oblodzenie

Zaproszenie na Targi Rolne AGROTECHNIKA 2024

Zaproszenie na Targi Rolne AGROTECHNIKA 2024

OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Burmistrz Grabowa na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) , Zarządzenia 143/2023 Wójta Gminy Gr...
Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi . Już od wielu lat jest to szczególny dzień, w którym promowana jest ochrona środowiska i wspierana świadomość ekologiczna . Od 1990 roku Dzień Zi...
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia Przymrozki

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia Przymrozki

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia - Silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia - Silny wiatr

Szczepienie lisów wolno żyjących

Szczepienie lisów wolno żyjących

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że w okresie pomiędzy 18 a 26 kwietnia 2024 r. teren powiatu kutnowskiego i łęczyckiego zostanie objęty wiosenną akcją szczepienia lisów woln...
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W 2024 roku zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed posesji Burmistrz Gminy informuje, że na terenie gminy Gra...
Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI

Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina o konieczności zintensyfikowania działań w zakresie monitoringu biernego u dzikiego ptactwa, który zimuje w Polsce i stanowi potencjalny reze...
Ocena jakości wody dla wodociągu Grabów

Ocena jakości wody dla wodociągu Grabów

Ocena jakości wody dla wodociągu Grabów 
Podsumowanie Kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej w Grabowie w latach 2018-2024.

Podsumowanie Kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej w Grabowie w latach...