Burmistrz Grabowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grabowie

Konkurs2

Wymagania dla kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grabowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Grabów, określono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023, poz. 2578).

Szczegóły w załączeniu 

Nazwa pliku: Zarzdzenie-92.2024
Rozmiar pliku: 5.3 mb
Pobierz plik