Konsultacje społeczne

20200505_konsultacje_spoleczne_main

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr LXI/419/23 Rady Gminy Grabów z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Nazwa pliku: Zarządzenie Burmistrza Grabowa nr 7.2024
Rozmiar pliku: 1.2 mb
Pobierz plik