Narada Wójta z Sołtysami

Narada Wójta z Sołtysami

Wójt Gminy Grabów zwołuje

NARADĘ SOŁTYSÓW GMINY GRABÓW

na dzień 30 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 10:00

w sali narad Urzędu Gminy w Grabowie, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów