„Nasze małe dziedzictwo – dbamy, pamiętamy, rozwijamy”

„Nasze małe dziedzictwo – dbamy, pamiętamy, rozwijamy”

Realizacja zadania pn.: „Nasze małe dziedzictwo – dbamy, pamiętamy, rozwijamy" dobiegła końca.

Projekt został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach realizacji projektu zakupiono okna i drzwi zewnętrzne do świetlicy wiejskiej w Pieczewie. Rozeznaniem cenowym zajęły się członkinie KGW. Dzięki realizacji zadania świetlica zyskała nowe oblicze, postawiono kolejny krok aby mieszkańcy mogli realizować zamierzone cele. Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, członkiń KGW, członków OSP oraz sołtysa.

Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł.