Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 160 Rocznicę Bitwy w Grabowie

FB_IMG_1698754950277

W 160 Rocznicę Bitwy w Grabowie, mającej miejsce 29.10.1863 r. mieszkańcy uczcili pamięć bohaterskich Powstańców Styczniowych. 

Walczące pod dowództwem płk. Emeryka Syrewicza oddziały, odznaczyły się honorem, poświęceniem i miłością do ojczyzny. Nasi rodacy walczyli z wojskami rosyjskimi przeciw opresji i naciskowi okupanta. Celem podkreślenia tych wydarzeń z inicjatywy Towarzystwa "Strzelec" i Gminy Grabów odsłonięto tablicę upamiętniającą w minioną niedzielę 29 października na skwerze w Grabowie.

Uroczystość rozpoczęto powitaniem oraz odczytaniem tekstu źródłowego na temat wydarzeń sprzed 160 lat przez Dyrektor GCKB w Grabowie p. Paulinę Frontczak-Pawłowską. Na wydarzenie przybyli nie tylko mieszkańcy Grabowa ale miłośnicy historii i wielu zaproszonych gości, których powitał sierżant Tomasz Paprocki.

Głos zabrał Wójt Gminy Grabów p. Janusz Jagodziński, który w serdeczny sposób podziękował inicjatorom tego wydarzenia i podkreślił jak ważnym dla Grabowa była bohaterska postawa Powstańców.

W sposób ciekawy i pełen nieznanych wszystkim wątków opowiedział na temat bitwy p. Piotr Hubert Rodziewicz- historyk związany z Towarzystwem "Strzelec".

Tablica została poświęcona przez Proboszcza Parafii w Grabowie ks. kanonika Jacka Marciniaka.
Uroczystego momentu odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali uczniowie tut. szkoły: Oliwia Zając, Filip Pawłowski, Julian Soja.

Następnie złożone zostały kwiaty przez przybyłe delegacje: Gminy Grabów, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego p. Zbigniewa Linkowskiego, Muzeum w Łęczycy, Szkoły Podstawowej w Grabowie, Szkoły Podstawowej w Kadzidłowej, Szkoły Podstawowej w Chorkach, Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce.

Zgromadzeni mogli być świadkami wspaniałej inscenizacji walki tamtych czasów w wykonaniu Konfraternii Burgus Carpinei, grupa tym razem zaprezentowała się w strojach powstańczych.

Na zakończenie Wójt Gminy Grabów p. Janusz Jagodziński zaprosił wszystkich na grochówkę żołnierską do sali GCKB Grabów. Posiłek przygotowany został przez Koło Gospodyń Wiejskich Chorki.

Dziękujemy Towarzystwu "Strzelec" za wyjątkową współpracę. Dziękujemy Gminnemu Centrum Kulturalno Bibliotecznemu w Grabowie za organizację wydarzenia. Dziękujemy Referatowi Gospodarki Komunalnej za prace porządkowe i umieszczenie kamienia pod tablicę upamiętniającą. Dziękujemy Gminnej Orkiestrze Dętej za piękny występ, uświetniający wydarzenie. Dziękujemy p. Tomaszowi Kalinowskiemu oraz uczniowi Filipowi Pawłowskiemu za przygotowanie nagłośnienia wydarzenia.

Dziękujemy KGW Chorki za przygotowanie pysznego posiłku.

Dziękujemy nauczycielom, uczniom szkół podstawowych, OSP Grabów za uczestnictwo i uświetnienie wydarzenia.

Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.