OGŁOSZENIE PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

1920x810

Burmistrz Grabowa na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344), Zarządzenia 107/2023 z dnia 27 września 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Grabowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, Uchwały XXI/220/14 Rady Gminy Grabów z dnia 27 marca 2014 r., zmienionej Uchwałą LXI/294/18 Rady Gminy Grabów z dnia 12 kwietnia 2018 r., Zarządzenia 116/2023 z dnia 13 października 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Grabów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz Uchwały XLVI/303/22 Rady Gminy Grabów z dnia 6 października 2022 r., ogłasza przetargi ustne nieograniczone.

Nazwa pliku: Ogłoszenie
Rozmiar pliku: 170 kb
Pobierz plik