Rekomendacje na sezon zimowy

odsniezanie

W związku z prognozami pogody na kolejne dni, w tym. m.in. zjawisko roztopów czy opady deszczu, Burmistrz Grabowa przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów obiektów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, również zarządca lub właściciel budynku jest zobowiązany do odśnieżania chodników znajdujących się na podległym mu terenie. Obowiązek ten nie ogranicza się jedynie do chodników i ścieżek, niebezpieczny jest śnieg znajdujący się na dachach oraz sople zwisające z dachów.