Rusza program wymiany azbestowych pokryć dachowych – II nabór

Azbnest-40-z

Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany pokryć dachowych prowadzony jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. z wykorzystaniem formularza elektronicznego na Platformie Usług Elektronicznych (https://epue.arimr.gov.pl/).

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która:

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik lub
  • której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Ponadto, rolnik musi spełnić wszystkie poniższe warunki:

  • być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
  • mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • być pełnoletni.

Wsparcie udzielane jest na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Wysokość wsparcia wynosi 40 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu. Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do 500 m2 wymienionego pokrycia dachu.

Wsparcie skierowane jest do tych rolników, którzy jeszcze nie korzystali z dofinansowania na wymianę dachów w ramach KPO.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-wymiane-pokryc-dachowych-z-azbestu-w-gospodarstwach-rolnych--ii-nabor
Nazwa pliku: REGULAMIN WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO OBJĘCIA WSPARCIEM Z
KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI
Rozmiar pliku: 264 kb
Pobierz plik