SPRAWOZDANIE z dnia 14 listopada 2023 roku Z KONSULTACJI

20200505_konsultacje_spoleczne_main

SPRAWOZDANIE z dnia 14 listopada 2023 roku Z KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRABÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2024 ROK.

Nazwa pliku: Sprawozdanie
Rozmiar pliku: 44 kb
Pobierz plik