„Swojska biesiada”

Dotacje_2023_Tablice_Solectwo_na_Plus_finans

Realizacja zadania pn.: „Swojska biesiada" dobiegła końca.

Projekt został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach realizacji projektu zakupiono okna stoły, ławki oraz namiot. Rozeznaniem cenowym zajęły się członkinie KGW. Członkinie KGW Besiekiery oraz mieszkańcy sołectwa w ramach pracy własnej przygotowali teren pod ławki i stoły.Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, członkiń KGW oraz sołtysa.

Całkowity koszt projektu: 12 000,01 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł.