Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

odpady_termin

Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Grabów zobowiązani są do uiszczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ,bez wezwania, w następujących terminach:

 1. za styczeń do 31.01.2024 r. 
 2. za luty do 29.02.2024 r. 
 3. za marzec do 31.03.2024 r. 
 4. za kwiecień do 30.04.2024 r.
 5. za maj do 31.05.2024 r.
 6. za czerwiec do 30.06.2024 r. 
 7. za lipiec do 31.07.2024 r.
 8. za sierpień do 31.08.2024 r .
 9. za wrzesień do 30.09.2024 r .
 10. za październik do 31.10.2024 r .
 11. za listopad do 30.11.2024 r .
 12. za grudzień do 30.12.2024 r .

Podstawą uiszczenia opłaty jest złożona deklaracja.
Dodatkowe informacje związane z deklaracją i opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi można znaleźć na stornie internetowej Gminy Grabów oraz pod numerem telefonu:
63 27 34 172 (pokój 4)
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na przypisany indywidualny rachunek bankowy,a także w kasie Urzędu Miejskiego w Grabowie.

Burmistrz Grabowa

(-) Janusz Jagodziński