„Wspólne motto mamy, o zdrowie dbamy”

„Wspólne motto mamy, o zdrowie dbamy”
Realizacja zadania pn.: „Wspólne motto mamy, o zdrowie dbamy" dobiegła końca.

Projekt został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach realizacji projektu utworzono terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w Chorkach. Zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń, wzbogacono istniejący plac zabaw o wybudowanie toru przeszkód dla dzieci. Powstała siłownia plenerowa składająca do ćwiczeń fitness i siłowych. Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, członkiń KGW oraz Pani Sołtys.

Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł.