Wybory do Izb Rolniczych - OBWIESZCZENIE

Wybory do Izb Rolniczych - OBWIESZCZENIE

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 32 w Gminie Grabów
podaje do wiadomości skład osobowy Komisji:

  1. Przewodniczący Komisji Maria Królasik
  2. Wiceprzewodniczący Komisji Radosław Ziemecki
  3. Sekretarz Komisji Ewelina Jabłońska
  4. Członek Komisji Krzysztof Królasik
  5. Członek Komisji Łukasz Majewski

Siedziba Komisji mieści się w: Urzędzie Gminy w Grabowie, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów.
Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie:

  • w dniu 18.08.2023 r. w godzinach od 8.00 do 10.00
  • w dniu 04.09.2023 r. w godzinach od 14.00 do 17.00
    po tej godzinie kontakt pod nr telefonu 663970359


Wgląd do spisu członków izby uprawnionych do udziału w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej będzie w siedzibie urzędu gminy od dnia 25.08.2023r.

Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.

Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych odbywa się najpóźniej w dniu 4.09.2023r.

Gdy liczba zgłoszonych kandydatów równać się będzie ilości mandatów w okręgu­ zostaną oni uznani za delegatów rady.

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczna mandatów odbędzie się dodatkowy nabór kandydatów.
Prowadzony on będzie do dnia 8.09.2023r.
Gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba mandatów - w okręgu odbędzie się głosowanie w dniu 24.09.2023r.

Nazwa pliku: OBWIESZCZENIE
Rozmiar pliku: 38 kb
Pobierz plik