Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI

grypa-ptasia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina o konieczności zintensyfikowania działań w zakresie monitoringu biernego u dzikiego ptactwa, który zimuje w Polsce i stanowi potencjalny rezerwuar wirusa grypy ptaków. Zdecydowana większość ptaków, u których stwierdzono obecność wirusa, należy do rzędu blaszkodziobych, siewkowych i szponiastych. Duży odsetek wyników dodatnich stanowią przypadki u różnych gatunków dzikich gęsi.

Z uwagi na powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zwraca się z apelem do mieszkańców gmin na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego o pomoc w zlokalizowaniu miejsc, w których znajdują się zwłoki padłych ptaków dzikich. W przypadku znalezienia padłego ptaka należy bezzwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie, Urząd Gminy bądź lekarza weterynarii wolnej praktyki o tym fakcie, jednocześnie bezwzględnie przestrzegać zasady pozostawienia zwłok w miejscu ich odnalezienia.

Nazwa pliku: Aktualna sytuacja w zakresie występowania HPAI
Rozmiar pliku: 205 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: HPAI ulotka
Rozmiar pliku: 723 kb
Pobierz plik